ค้นหาบล็อกนี้

กำลังโหลด...

วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

การเกษตรแบบยั่งยืน

          อย่างที่เราเคยเห็นจนชินตานะครับ ไม่ว่าจะหันไปทางไหนในประเทศไทยของเราก็จะเห็นภาพพี่ ป้า น้า อา ทำการเกษตร และไอ้การเกษตรในบ้านเราก็แบ่งออกเป็นหลายประเภทซะเหลือเกินจนจำแทบจะไม่ไหว (อันที่จริงสมัยเรียนผมก็ไม่เคยจำได้เลยแหละครับ) แต่เมื่อไม่นานมานี้มีการเกษตรแนวใหม่ (น่าจะเป็นความคิดที่มีมานานแล้ว แต่พึ่งมีคนเห็นความสำคัญซะมากกว่า) นั่นคือ"การเกษตรแบบยั่งยืน" แล้วไอ้คำว่ายั่งยืนนี่มันคืออะไร? บางคนก็ให้คำจำกัดความว่าเป็นการเกษตรที่ให้ความสำคัญกับกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผลผลิตที่ได้ปลอดภัยในการบริโภค ไม่มีสารตกค้าง โดยลักษณะของการเกษตรแบบยั่งยืนนี้ประกอบไปด้วยลักษณะต่างๆ ดังนี้ครับ
          1. การอนุรักษ์และรักษาทรัพยากร
              มาจากแนวคิดที่ว่าเราได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นดิน น้ำ อากาศ เพื่อประโยชน์ของมนุษย์แล้ว เราก็ควรจะรักษาสภาพแวดล้อมไว้ให้อยู่ในสภาพที่ดี ไม่ปล่อยของเสียที่เกิดจากการกสิกรรมสู่สิ่งแวดล้อม ซึ่งในหลักการนี้ยังรวมไปถึงการใช้ทรัพยากรถ่านหินและน้ำมันให้คุ้มค่ามากที่สุดด้วย
          2. มีความหลากหลาย
              โดยเฉพาะความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) นะครับ ซึ่งในการเกษตรแบบนี้จะเน้นการปลูกพืชเลี้ยงสั้ตว์ที่หลากหลายมีปฎิสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในแปลงเกษตร โดยมาจากแนวคิดที่ว่าระบบสิ่งมีชีวิตที่เกื้อกูลกันจะช่วยป้องกันการเสื่อมของดิน ป้องกันแมลงและโรคพืชได้
          3. มีระบบจัดการสัตว์ที่เหมาะสม
              อันนี้โดยส่วนตัวผมแล้วเห็นว่าในบ่านเรายังขาดไปนะครับ คือต้องมีการดูแลสัตว์ที่เราเลี้ยงนั้นอย่างดี ให้เขาได้อยู่อาศัยในสภาพที่เหมาะสม และต้องเสริมอาหารที่จำเป็นแก่เขาเพื่อให้เขามีสุขภาพที่แข็งแรง เพราะแน่นอนว่าเมื่อเขาสุขภาพดีก็เป็นการลดการใช้ยาต่างๆ ที่อาจจะเหลือสารพิษตกค้างมาสู่เราอีกทางนั่นเองครับ
          4. สามารถพึ่งพาตนเองได้
              นับเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่แท้จริงนะครับ เกษตรกรต้องพึ่งพาตัวเองได้ และไม่เป็นภาระแกรัฐ นอกจากนั้นยังสามารถเสริมสร้างให้ชุมชนเข้มแข็งได้ อันที่จริงบ้านเราน่าจะมีระบบที่ดีเช่นนี้นะครับ เพราะหากเกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้แล้วรัฐก็จะมีภาระน้อยลง ผู้บริหารทั้งหลายจะได้เอาเวลาไปทำอย่างอื่นบ้าง (เช่น คิดระบบระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมปีต่อๆ ไปไงครับ )
         
          ที่กล่าวมาเป็นรูปแบบของการเกษตรแบบยั่งยืนที่ได้มีการพัฒนาในต่างประเทศ (ประเทศที่เขาบอกว่าพัฒนาแล้วและวางกฏต่างๆให้เราเดินตาม) แต่ในบ้านเราละครับ มีแนวโน้มสามารถเป็นจริงได้ในแบบที่กล่าวมาหรือไม่ ในอาทิตย์หน้าผมจะสรุปสถานะการณ์การเกษตรในบ้านเราให้ฟังนะครับ แล้วจะแถมท้ายการคาดการณ์ในอีก 10 ปีข้างหน้าว่าการเกษตรของเราจะไปในทิศทางไหน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น